Engizisyon Adaleti: Orta Çağ Avrupası’nda, kadınların ‘cadı
olup olmadığını anlamak’ için kullanılan
yöntemlerden birisi de, elleri ve kollarını
bağlayarak köprüden suya atmaktı.
Eğer kadın kurtulursa, cadı olduğu anlaşılır
ve hemen öldürülürdü.
Kurtulmayı başaramaz ve ölür ise, onurlu
bir hristiyan olarak ölmüş sayılırdı.

Sosyal Hukuk - 2016